Easyweb AS X
Skrevet av:
Robert Johansen
Anslått lesetid:
ca. 2 minutter

Hvordan tilpasse nettsiden din etter brukernes vaner?

I dette innlegget har jeg tatt for meg punkter jeg mener man bør tenke på når man skal bygge / designe ny nettside, oppdatere siden med nytt innhold, eller gjennomføre andre mer strukturelle justeringer.

Brukers lesemønster

Det er gjort forskning på hvordan den gjennomsnittlige brukeren av en nettside «skummer» gjennom en nettside; «metoden» kalles F-pattern (F for fast).

Metoden forklarer at brukerens blikk går tvers over siden, på jakt etter interessante elementer / blikkfang, før det går et steg nedover og gjentar prosessen. Når de to «søkene» er gjort vil enten brukeren skumme videre nedover og se langs margen (og på denne måten lage en F med blikket). Dersom de to første søkene ikke gav noen interesante funn vil mange brukere allerede her ha gått ut av din nettside.

Kilde: https://uxplanet.org/f-shaped-pattern-for-reading-content-80af79cd3394

Call to action

Det er viktig å beholde roen når man skal designe og legge opp innhold på en nettside. Dette gjelder enten det er i en fremtredende slider, eller annet spennende på nettsiden. Man vil ikke ha for mange budskap, men bør holde seg til et «access-punkt» som kan dra brukeren enda et steg videre på nettsiden. Når du skal finne ditt nettsteds «access-punkt» bør du tenke på hva som faktisk er viktig for deg å fortelle besøkende. Er det en nettbutikk, er valget enkelt; du skal legge til rette for at kunden vil handle hos deg! Alt annet bør være sekundært og heller gjemmes bort enn å få for mye fokus.

Generelle elementer

De som bruker nettsider og nettbutikker i dag er som oftest «ferdig utlært» når det kommer til kjennetegn til hva som gjemmer seg hvor på en side og hvordan det skal se ut. De fleste kjenner for eksempel til at;

  • Hamburger / 3 horisontale streker er et ikon for meny / navigasjon, mest benyttet for mobil men noen tilfeller også på PC-utgaver av nettsiden.
  • Piler ofte kan klikkes på og tar deg til neste, tilbake et steg mm.
  • Trekant liggende over et bilde spiller av video
  • Forstørrelsesglass gir deg muligheten til å utføre et søk
  • Telefon og eller brev er ofte kontaktpunkter
  • Hus og eller et trykk på en logo tar deg tilbake forsiden

Når brukerne har så mye kunnskap (og forventing om at dette er etablerte sannheter) mener jeg at man i mange tilfeller bør unngå å tenke for nytt når det kommer til vesentlige ting som punktene over. Fokuser heller på å gjøre disse punktene tydelige på siden, slik at det er enkelt for alle å finne den informasjonen de eventuelt trenger, i stedenfor at de blir irritert over å ikke finne frem eller at ting ikke fungerer som forventet.

Det er ikke alltid de mest «fancy» løsningene gir den beste brukeropplevelsen! Hvis bedriften du administrerer ikke selger «hipsterartikler», eller produkter som i stor grad retter seg mot den yngre delen av befolkningen, kan det også være lurt å bidra med «støtteord» til ikoner og andre navigasjonspunkter, slik at du guider brukerne riktig vei. Ingen liker å føle at de er «dumme» som ikke finner frem på et nettsted.

Fortsatt usikker på hvordan du skal gå frem?

EasyWeb Norge er ikke bare en leverandør av digitale løsninger, vi bidrar også med videreutvikling og optimalisering av løsninger. Ønsker du å gjøre noe nytt på det visuelle, gjøre endringer på det strukturelle på mobil eller andre ting? Ikke nøl med å ta kontakt – vi er her for å hjelpe deg!