Easyweb AS X

NDA

En fortrolighetsavtale (NDA) gjør presentasjon og informasjon av ideen din juridisk trygg. Vi sørger for at informasjonen ikke blir distribuert eller stjålet.

Fortroligheten er gjensidig, og begge parter kan dermed kommunisere åpent med hverandre.

Signering av NDA er en uforpliktende avtale i forhold til en eventuell leveranse fra Easyweb. Avtalen ivaretar kun at informasjonen du gir oss behandles konfidensielt, og at ideen din ikke blir stjålet.

Signer avtale