Easyweb AS X

Brukertesting

Gjennom brukerens kundereise kan vi identifisere og minimere friksjon, redusere frafall, optimalisere og sørge for at brukeren opplever nettstedet ditt som brukervennlig og attraktivt. En brukertest vil garantert verdifull innsikt!

Be om tilbud Les mer her

Vi gjør brukertesting både enkelt og rimelig

Brukertesting er et fantastisk verktøy, ikke bare for å finne ut hvordan brukeren navigerer, men for å finne ut hvilke følelser og tanker som oppstår hos den viktigste personen, nemlig brukeren. Vi kan nærmest garantere interessante funn.

Vår metode og enkle verktøy passer for alle. Både små og store, nettsider og nettbutikker.

En brukertest kan gjennomføres generelt eller mer konsentrert rundt en del av nettstedet (eks. utsjekk eller et bestillingsløp)

Hvorfor brukerteste?

 • Identifiser friksjon eller utfordringer
 • Snu fokus til et mer brukerorientert perspektiv
 • Fjern / minimer eventuell frafall
 • Optimaliser kundereisen
 • Endre plasseringer
 • Endre ordlyder
 • Lær mer om brukerne eller kundene dine

Du vil med en brukertest garantert få tilbakemeldinger på noe av dette. Gjennom en sammensatt vurdering av funn vil du kunne øke konverteringsgraden og optimalisere kundereisen.

Slik fungerer det

Vi passer på å velge relevante kandidater og ha et godt manus med oppgaver. Sammen definerer vi målgruppen (eks. kjønn, alder, kunder eller potensielle kunder).

Videre avklarer vi hva vi ønsker å teste på nettstedet, og utarbeider mellom 5-12 oppgaver til testerne.

Å bygge manus rundt scenarioer som for eksempel «se for deg at du skal kjøpe en ny sykkel til din søster» er lurt. Dette gjør det enklere for respondenten å sette seg inn i konteksten for oppgaven og overføre den til sin egen virkelighet. Noen oppgaver kan være åpne og utforskende, mens andre oppgaver kan være mer spesifikke, som «book et bord til lørdag kl 20:00».

Alle testere må aktivere skjermdeling, kamera og mikrofon når de gjennomfører testen. Testeren bes gjentatte ganger om å tenke høyt slik at vi både ser og hører hvordan brukeren navigerer og tenker. Det blir gjort opptak av testen slik at vi i ro og mak kan analysere adferd og notere funn i etterkant.

Hva koster en brukertest?

Pris pr. testperson er 2.500,- eks. mva. Det inkluderer:

 • Kartlegging av hva som skal testes
 • Utarbeidelse av 6-12 oppgaver
 • Rekruttering av relevante testere
 • Gjennomgang og analyse av alt video materiale
 • Utarbeidelse av rapport og gjennomgang på «relevante» funn

En brukertest bør minimum inkludere 5 testpersoner. Teori forteller at 5 personer vil gi oss et representativt og godt nok datamateriale for å trekke konklusjoner. Vi anbefaler et sted mellom 5 og 10 testere pr. test:

Kilde: nngroup.com

Kontakt oss gjerne for et fastpristilbud på brukertest av din nettside eller nettbutikk.

Lukk

Be om et uforpliktende tilbud på

Brukertesting