Easyweb AS Easyweb AS X

Slik jobber vi

Vår forretningsmodell er godt mottatt. Vi er trygge på at vår modell og arbeidsmetode sikrer fornøyde kunder og gode løsninger.

Forretningsorienterte ansatte

Easyweb må forstå mest mulig av businessen din for å levere gode digitale resultater og løsninger. Easyweb har engasjerte, dedikerte og digitale hoder for å hjelpe deg å lykkes digitalt.

Fokus på verdi

Vårt utgangspunkt er at alle våre leveranser skal gi merverdi, dvs. øke konverteringsgrader. Verdien kan være i form av leads, god brukeroppleverlse, omsetning/salg, registreringer etc.

Vårt mål er å utforme gode brukeropplevelser (UX) som gir konverteringer og «penger i kassa». For digital markedsføring tjenester skal vi sørge for at annonseringen faktisk er lønnsom.

Vårt utgangspunkt er at alle våre leveranser skal gi merverdi, dvs. øke konverteringsgrader. Verdien kan være i form av leads, god brukeroppleverlse, omsetning/salg, registreringer etc.

Vårt mål er å utforme gode brukeropplevelser (UX) som gir konverteringer og «penger i kassa». For digital markedsføring tjenester skal vi sørge for at annonseringen faktisk er lønnsom.

Godt håndverk = gode referanser

Hver leveranse skal føre til en ny kunde. Dette er godt implementert hos alle ansatte og i våre rutiner. Du vil oppleve ansatte som tar eierskap til prosjektet eller markedsførigen.

Struktur

Struktur er viktig for å få et godt samarbeid til å fungere. Vi tar gjerne en prosjektlederrolle for å sikre fremdrift, målsettinger og oppfølgingspunkter ovenfor deg og andre involverte tredjeparter.

Utvikling & markedsføring

Vi har bygget Easyweb rundt to kompetanseområder vi mener er avgjørende for å lykkes på nett, og som må fungere godt sammen.

Hos oss er det kort vei mellom prosjektledere, utviklere og markedsførere. De to kompetanseområdene drar nytte av hverandre i utforming av digitale løsninger og oppsett av god markedsføring. Slik sikrer vi riktig fremdrift, og mulighet for å utføre ting raskere.

Tett dialog og tilgjengelige ansatte

Hos oss vil du oppleve kompetente ansatte med høy tilgjengelighet. Vi har fokus på å jevnlig oppdatere deg i prosessen.

Tett dialog i både enkle og utfordrende situasjoner gjør at vi unngår misforståelser, skaper bedre forståelse og bedre løsninger. Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger på dette området.

Et åpent og ærlig miljø

Vi er opptatt av å ha en ryddig, ærlig og god dialog med deg som kunde – både skriftlig og muntlig. God dialog begge veier er avgjørende for å kunne levere gode resultater innenfor både digital markedsføring og utviklingsprosjekter.

Våre tekniske løsninger er «åpne» med tanke på ulike integrasjoner gjennom våre API´er.

Vi er opptatt av å ha en ryddig, ærlig og god dialog med deg som kunde – både skriftlig og muntlig. God dialog begge veier er avgjørende for å kunne levere gode resultater innenfor både digital markedsføring og utviklingsprosjekter.

Våre tekniske løsninger er «åpne» med tanke på ulike integrasjoner gjennom våre API´er.

Høy performance

Vi har lagt mye ressurser i vår serverpark. Parken er en av markedets mest moderne. Vi har høy fokus på oppetid, hastighet, sikkerhet, rutiner, logging og back-up. Hos oss er løsningen i trygge hender! Dersom du ønsker toppkvalitet på hostingen bør du inkludere Accelerated Domains.

Kunden eier alt

Kunden er alltid eier av alle løsninger som utvikles hos oss.

Vi er med også etter leveranse

For å sikre at løsningen din ikke blir utdatert er det viktig å ha fokus på vedlikehold, videreutvikling, og et forhold til hvordan besøkende faktisk bruker siden din. Vi jobber gjerne kreativt, analytisk og løsningsorientert for å sikre å gjøre gode vurderinger. Vi tilbyr også månedlige, kvartalsvise eller halvårlige møter hvor vi blir enig om handlinger og målsettinger for den kommende perioden.

Close intercom icon
Easyweb AS intercom icon