Easyweb AS Easyweb AS X

Slik jobber vi

Vår forretningsmodell er godt mottatt. Vi er trygge på at vår modell og arbeidsmetode sikrer fornøyde kunder og gode løsninger.

Forretningsorienterte ansatte

Vi må forstå mest mulig av businessen din for å levere gode resultater og løsninger. Easyweb har engasjerte, dedikerte og digitale hoder med forretningssans for å hjelpe deg å lykkes på nett.

Fokus på verdi

Vårt utgangspunkt er at alle våre leveranser skal gi merverdi, det vil si å føre til økt konverteringsgrad. Verdien kan være i form av leads, god brukeroppleverlse, omsetning/salg, registreringer etc.

Vårt mål er å utforme gode brukeropplevelser (UX) som gir konverteringer og «penger i kassa».

Vårt utgangspunkt er at alle våre leveranser skal gi merverdi, det vil si å føre til økt konverteringsgrad. Verdien kan være i form av leads, god brukeroppleverlse, omsetning/salg, registreringer etc.

Vårt mål er å utforme gode brukeropplevelser (UX) som gir konverteringer og «penger i kassa».

Godt håndverk = gode referanser

Hver leveranse skal føre til minimum en ny kunde. Dette er godt implementert hos alle ansatte og i våre rutiner. Du vil oppleve at vi tar eierskap til prosjektet, supportcasen eller maredsføringen.

Struktur

Struktur er viktig for å få et godt samarbeid til å fungere. Vi tar gjerne ansvar for å etablere en oversiktlig plan over møter, oppgaver, målsettinger og oppfølgingspunkter ovenfor deg eller andre involverte tredjeparter

Utvikling & markedsføring

Vi har bygget Easyweb rundt to kompetanseområder vi mener er avgjørende for å lykkes på nett, og som må fungere godt sammen.

Hos oss er det kort vei mellom prosjektledere, utviklere og markedsførere. De to kompetanseområdene drar nytte av hverandre i utforming av både digitale løsninger og markedsføring. Slik sikrer vi riktig fremdrift, og mulighet for å utføre ting raskere.

Tett dialog og tilgjengelige ansatte

Hos oss vil du oppleve kompetente ansatte med høy tilgjengelighet. Vi tar gjerne en «prosjektlederrolle», og har fokus på å jevnlig oppdatere deg i prosessen.

Tett dialog i både enkle og utfordrende situasjoner gjør at vi unngår misforståelser, skaper bedre forståelse og bedre løsninger. Våre kunder gir oss gode tilbakemeldinger på dette området.

Et åpent og ærlig miljø

Vi er opptatt av å ha en ryddig, ærlig og god dialog med deg som kunde – både skriftlig og muntlig. God dialog begge veier er avgjørende for å kunne levere gode resultater innenfor både digital markedsføring og utviklingsprosjekter.

Våre tekniske løsninger er «åpne» med tanke på ulike integrasjoner gjennom våre API´er.

Vi er opptatt av å ha en ryddig, ærlig og god dialog med deg som kunde – både skriftlig og muntlig. God dialog begge veier er avgjørende for å kunne levere gode resultater innenfor både digital markedsføring og utviklingsprosjekter.

Våre tekniske løsninger er «åpne» med tanke på ulike integrasjoner gjennom våre API´er.

Høy performance

Vi har lagt mye ressurser i vår serverpark. Parken er en av markedets mest moderne. Vi har høy fokus på oppetid, hastighet, sikkerhet, rutiner, logging og back-up. Hos oss er løsningen i trygge hender!

Kunden eier alt

Kunden er alltid eier av alle løsninger som utvikles hos oss.

Vi er med også etter leveranse

For å sikre at løsningen din ikke blir utdatert er det viktig å ha fokus på vedlikehold, videreutvikling, og at både du og vi har et forhold til hvordan besøkende faktisk bruker siden din. Vi jobber gjerne kreativt og løsningsorientert med deg som kunde. La oss etablere månedlige, kvartalsvise eller halvårlige møter hvor vi blir enig om handlinger og målsettinger for den kommende perioden.

Close intercom icon
Easyweb AS intercom icon