Easyweb AS X
Skrevet av:
Lasse Haraldsen
Anslått lesetid:
ca. 7 minutter

Hvordan fungerer egentlig et Google søk?

Du har helt sikkert gjort et eller flere Google søk den siste uken, men vet du egentlig hvordan søkemotorer fungerer? Her kan du lese litt om nettopp dette og finne ut hvordan et Google søk egentlig fungerer.

Du har helt sikkert gjort et eller flere Google søk den siste uken – enten om du er på utkikk etter informasjon, nyhetssaker eller om du skal kjøpe et nytt produkt.

Men vet du egentlig hvordan et Google søk fungerer? Kanskje du har hørt at man får opp organiske og betalte annonser når du bruker en digital søkemotor som Google eller Bing, men kanskje ikke helt har forstått hva det betyr? Derfor tenkte jeg å fortelle litt om resultatene du får opp i et Google-søk og hva som faktisk skjer.

Resultatene av et søk

Når du gjennomfører et søk i Google er det i hovedsak tre ulike resultater du kan få opp.

Google Min Bedrift. Dette er resultatet som dukker opp til høyre på desktop eller litt lenger ned på mobil. Her får du opp åpningstider og lokasjon på bedriften du søker etter på et kart.

Organiske treff. Dette er resultater som er basert på relevans mellom det du søker på og hvorvidt Google tror du vil finne det du leter etter. Dvs. det øverste treffet som ikke står «ad» på, er den siden Google tror du mest sannsynlig finner det du ønsker.

Betalte annonser. Disse er merket som «annonse» eller «ad». Dette er annonser hvor en bedrift betaler for utvalgte søkeord for å få inn riktige personer til sin nettside/nettbutikk. (Google shopping, som vi ikke nevner i denne artikkelen, er også en form for betalt annonse).

Videre skal jeg gå litt i dybden på disse tre variantene.

Google Min Bedrift

Google Min Bedrift (Google My Business) er en plattform der alle bedrifter kan legge inn sin bedriftsinformasjon, lokasjon, telefonnummer og mye mer. For å hevde en lokasjon på Google kartet er man derimot avhengig av å bevise for Google at man faktisk eier / holder til på ønsket lokasjon. Dette gjøres ved at Google sender et brev til ønsket lokasjon med en kode som man må skrive inn i Google min bedrift kontoen du har opprettet. Når du har hevdet en lokasjon kan du fritt legge inn nødvendig bedriftsinformasjon og benytte lokasjonen til å trekke fysiske besøk til din butikk eller dine lokaler.

Organiske treff på søk

Organiske treff på Google og andre søkemotorer kalles ofte «gratis trafikk», da dette er de plasseringene i en søkemotor hvor man ikke betaler for plassering eller klikk. Likevel blir det litt feil å se på dette som «gratis trafikk», da det krever strukturert og langsiktig arbeid for å opparbeide seg god organisk score og komme høyt opp med organisk plassering på Google, Bing etc. Dette kalles ofte for SEO arbeid. SEO står for Search Engine Optimization. Det som avgjør hvor man blir plassert organisk avhenger av en rekke algoritmer, hvor det er en bot som crawler alle sider og gir en vurdering ut ifra dette. Vi i EasyWeb Norge jobber ikke med SEO arbeid, men vi kan likevel komme med noen nybegynnertips for optimalisering mot organisk trafikk:

 • Gode landingssider. Det handlet om at man har titler, overskrifter, bildebeskrivelser og metabeskrivelser som er relevante i forhold til hva man søker etter på Google. Det hjelper ikke å ha en side for «spilltastatur» hvis målgruppen din leter etter «gaming keyboard».
 • Bruk tekst, ikke bilder. Google-boten klarer dessverre ikke å lese et bilde, det er derfor viktig å ha bildebeskrivelser og tekster som forklarer bildene. Bildene i seg selv gir liten verdi organisk.
 • Trafikk og tid på siden. Det å ha sider som har trafikk gir en bedre score, men det får man også dersom man har sider som kunder bruker lang tid på. Dersom du har en side som får 100 besøk om dagen og hvor kundene bruker 5 minutter i snitt vil derfor få langt høyere organisk score enn en side med to besøkende som i snitt er på siden i 30 sekunder.
 • Brukeropplevelse. Det å skape en god brukeropplevelse er viktig. Det er viktig at innhold på sidene samsvarer med intensjonen som kundene har når de søker.

Betalte Annonser

Google Ads er verktøyet som brukes for å få betalte annonser i Google. Prinsippene for søkeordsannonsering er stort sett ganske like på alle de største søkemotorene (Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, Kvasir etc.). Her er det bedrifter som betaler for utvalgte søkeord de ønsker å annonsere for.

Hver gang du skriver inn noe på Google og trykker «søk», så skjer det en live budauksjon mellom alle aktører som betaler for dette søkeordet. Dette skjer på brøkdelen av et sekund, og det er da flere faktorer som påvirker rekkefølgen på annonsene.

Dersom du jobber i en bedrift som har annonser på Google har du kanskje gjort noen testsøk, men får ikke opp din bedrift. Du begynner kanskje å lure dersom du bruker et søkeord som du vet dere betaler for, men dere kommer ikke opp øverst. Man kan kanskje bli usikker om markedsføringsbyrået eller -avdelingen gjør jobben sin. Siden alle Google søk og resultater er unike, kan man dessverre ikke ta konklusjoner på annonsering basert på testsøk. Derfor er det veldig greit å vite litt mer om hvordan søkemotoren til Google fungerer.

Betalt plassering på Google avhenger i hovedsak av tre ulike elementer:

 • Budet du gir / definert klikkpris:I Google ads kan man sette en maks pris man er villig til å betale per klikk, eller man kan benytte seg av Google sine strategier for å nå forskjellige mål. De aller fleste har et gitt månedlig budsjett de ønsker å bruke på annonsering, og i tillegg har man kanskje 3-4 kampanjer i sin Google ads konto. Det er da sentralt å fordele budsjetter jevnt ut over måneden slik at man skaper kontinuerlig trafikk, samtidig så ønsker man kanskje å få så mange leads eller så høy omsetning som mulig i hver periode. Alt dette er med på definere hvor mye vi er villig til å betale per klikk. I tillegg så er konkurranse på søkeordet med på å påvirke klikkprisen. Du er kanskje den eneste som ønsker å være synlig på søketermen «kjempelett dunjakke», da vil du få en lav klikkpris for denne termen, men dersom du byr på søkeordet «dunjakke» og du konkurrerer med 10 andre aktører vil klikkprisen bli høyere.
 • Kvalitetsscore på annonsene:Google gir en score til dine annonser, søkeord og landingsside som du fører trafikk inn til, etter hvor relevant de mener disse elementene er for kundene. Dvs. at dersom du selger dunjakker og du har en annonse med tekst «vi har dunjakker», byr på søkeordet «dunjakke» og har en god landingsside hvor «dunjakke» er sentralt i tittel, beskrivelse, metabeskrivelse etc. så vil du få en veldig høy kvalitetsscore når noen søker etter «dunjakke».
 • Forventet innvirkning av utvidelser og andre formater:
  Når man utformer annonser kan man også legge inn ekstra informasjon i form av utvidelser. Dette kan være telefonnummer, koble opp til en adresse, fremheve tekstutvidelser eller kanskje fremme et salg. All den informasjonen som blir lagt inn vil deretter bli vurdert av Google når du er med i en budauksjon. Det vil si at du kan få en høyere posisjon i et søk med lavere klikkpris om Google mener du har veldig gode og relevante utvidelser som kundene vil like.

Alle søkeresultater er unike

Som konsulent innenfor digital markedsføring har jeg erfaring med at det kan være utfordrende å forstå hvordan Google annonsering fungerer. Jeg får fra tid til annen spørsmål om «hvorfor får jeg ikke opp annonse for bedriften min? Vi skal jo være synlig på dette ordet».

Så, mitt budskap her er både komplekst og enkelt:

 • Resultatene i et Google søk er unikt. «Mann 50» vil antageligvis få et annet resultat enn «kvinne 20».
 • Ikke konkluder basert på et lite utvalg av Google søk. Du bør ikke dra en konklusjon basert på:
 • Kun dine Google søk.
  Resultatet du får opp er påvirket av dine cookies, din lokasjon, tid på døgnet etc. Du besøker kanskje egen nettbutikk/nettside ganske ofte. Dette vet Google, og de vet antageligvis også at du ikke kommer til å konvertere. Dermed er det også sannsynlig at Google ikke ønsker å vise deg annonser.
 • Søk gjort på èn og samme dag, samme geografiske området, samme device (mobil, desktop, tablet) etc
  Kanskje du gjør en rekke søk på din desktop i Oslo en tilfeldig tirsdag. Hvis historikk viser at det kommer flest konverteringer fra mobil, i helgen fra vestlandet vil det da være lite sannsynlig at du får opp annonsen du leter etter.
 • Søk gjort av homogene grupper
  Dersom du er usikker på om bedriften er synlig på et utvalg søkeord kan det være relevant å spørre kolleger eller venner om å gjøre søk for deg. En risiko ved å gjøre dette kan være at du spør jevngamle fra samme området eller en rekke mennesker med samme bakgrunn og interesser. Dette vil antageligvis kunne gjøre at dere får opp lignende resultater.

Eksempel på at Google søk er unike. Her har jeg gjort det samme søket på samme tidspunkt, men fra tre ulike nettlesere. Her ser vi at det er ulik rekkefølge på annonser på det samme søket, og på et av søkene kommer det til og med ingen betalte annonser opp:

Safari:

Chrome:

Firefox:

Konklusjon

Nå har du kanskje litt dypere forståelse for hvordan et Google søk fungerer. Det er mange ulike elementer som avgjør om din bedrift kommer opp med en betalt annonse når du søker. Hvis det er èn ting du skal ta med deg etter å ha lest artikkelen, så er det at et hvert søk og tilhørende resultat er unikt basert på dine cookies og informasjon der og da.