Easyweb AS X
Anslått lesetid:
ca. 2 minutter

Slik handlet vi på nett sommeren 2020

Sommeren 2020 har på mange måter vært en annerledes sommer. Mange har byttet ut sydenturen med shopping og hjemmesommer. Klarnas netthandelspuls for juni og juli viser med all tydelighet at det merkes også på netthandelen.

Vi har gjengitt noen av funnene til Klarna i salgsstatistikk fra mer enn 7000 norske nettbutikker som benytter seg av Klarnas betalingsløsninger.

Shoppingindex 2020 – viktig å være på nett!

Index viser at starten på 2019 (januar, februar og mars) var bedre enn 2020. April, Mai, juni og juli har vært svært gode netthandelsmåneder sammenlignet med fjoråret. Etter en rekordsterk juni-måned, som er den måneden hittil i år hvor nordmenn handlet mest på nett, har netthandelen i juli gått noe ned. Samtidig var juli i år langt sterkere enn juli i fjor. Det har sannsynligvis sammenheng med at sommeren 2020 for mange nordmenn i større grad enn tidligere har blitt tilbragt hjemme. Mye tyder på at en større andel av feriepengene i år har gått til shopping enn til reise.

*Indeks (100) representerer salgsvolumet en gjennomsnittsdag i perioden januar-juli for de respektive årene. En høyere eller lavere indeks viser hvor mye mer eller mindre det handles på en gjennomsnittsdag i de respektive månedene i det samme året.

Noen takeaways fra i sommer

Vi handler mer midt på natten og tidlig på morgenen, flere kjøp blir gjort fra mobilen og vi handler oftere på ukedagene. Søndag er ikke lengre den store netthandelsdagen om sommeren.

  • Formiddagene er en mer populær tid å handle i sommerhalvåret.
    Samtidig handles det mer sent på natten og tidlig på morgenen (mellom kl. 03.00 og 12.00)
  • Flere handler også på ukedagene. Andelen kjøp i helgene er mindre. I løpet av sommeren har det vært mer populært å handle på mandager, tirsdager og onsdager enn det har vært å handle på søndager.
  • Andelen kjøp fra mobiltelefoner har økt i løpet av sommeren (+13 %).
  • Andelen kjøp fra menn har økt noe (+3%) sammenlignet med kvinner. Menn stod for 43 prosent av kjøpene i juli.
  • Snittordreverdi på kjøpene har økt noe (+2%).

Høy netthandel i nord

Fylker markert i rosa har handlet mer på nett enn gjennomsnittsnordmannen.

*Indeks 100 representerer den gjennomsnittlige nordmannens netthandling i perioden 1. juni-31. juli. Et høyere eller lavere tall viser om innbyggerne i gjennomsnitt handlet mer eller mindre per person enn landsgjennomsnittet. Indeksen er justert i forhold til folkemengde.

Slik shoppet vi på nett i Norges 20 største kommuner

Kommuner markert i rosa har har handlet mer på nett enn gjennomsnittsnordmannen.

Varekategorier som har økt mest

Kjøp av smykker, klokker, briller og andre accessories økte med mer enn 22 prosent mer i juni. Ellers er elektronikk, klær & sko, hus & hage høyt oppe. I juli var det kjøp av erotiske artikler som sexleketøy, oljer og lignende som økte mest.

Fordelt etter kjønn:

Fordelt etter alder:

Varekategoriene som fylkene prioriterer høyere

Mote er prioritert i de mest befolkningstette områdene rundt storbyene Oslo, Kristiansand og Stavanger. Sport og fritid har stått høyt i kurs hos innbyggerne i de nordligste fylkene, mens elektronikk blir prioritert høyest av innbyggerne i Vestland. Innkjøp til hus og hage har blitt prioritert spesielt av de som bor i Viken og Vestfold og Telemark. I Innlandet er det tilbehør til bilen som har blitt prioritert høyere enn i resten av landet.

Kilde: Klarna
Easyweb AS er Klarna Partner.