Easyweb AS X
Skrevet av:
Lasse Haraldsen
Anslått lesetid:
ca. 1 minutt

Nye regler fra Forbrukertilsynet 1.oktober 2023

1. oktober ble det lansert nye regler fra forbrukertilsynet rundt prismarkedsføring med fokus på definisjon av førpris.

1. oktober kom det nye regler fra Forbrukertilsynet vedrørende prismarkedsføring ved salg av varer. Det er viktig å sette seg godt inn i disse for alle som driver nettbutikk, spesielt om dere regelmessig kjører rabatter/kampanjer.

Kort oppsummering av reglene:

  • Definisjonen av førpris er sentral: førpris defineres som den laveste prisen produktet har hatt de siste 30 dager – det inkluderer øvrige tilbud, dagskupp, kundeklubbtilbud etc.
  • Dersom du setter ned prisen på en vare er det viktig at du oppgir riktig førpris (eks før: XXX,-) etter definisjonen av førpris over.
  • Det er ingen krav om at varen er solgt til den oppgitte førprisen.

Brudd på disse reglene kan potensielt straffes med bøter på opptil 4% av årsomsetningen (maks 25M NOK).

Eksempel

  • Dersom du tilbyr en vare på -20%, og det ble tilbudt på rabattert pris på et helgekupp for noen uker siden, må det tilbys til -20% av pris ved helgekupp (per definisjon førpris).

Tips til våre kunder

Vi anbefaler at alle våre kunder setter seg godt inn i de nye reglene, de kan leses her. Forbrukertilsynet vil oppdatere informasjon på denne siden løpende.

Det aller viktigste du gjør er å ha kontroll på hva som er riktig førpris på produktene dine, i henhold til Forbrukertilsynet sine nye rettningslinjer

Vi i Easyweb ser på muligheten for å lage opp en modul til våre nettbutikker som gjør det mulig å lagre og vise frem prisutvikling på produkter de siste 30 dagene for at våre kunder skal kunne møte retningslinjene på en god måte.

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe som er aktuelt for din nettbutikk eller om du har noen spørsmål rundt de nye reglene.