Easyweb AS X
Anslått lesetid:
ca. 1 minutt

Hva er konverterings-grad?

Konverteringsgraden er en viktig digital KPI. Hvor stor andel av dine besøkende gjør en handling som fører til det du har definert som et mål.

For å regne ut konverteringsgraden bruker Easyweb følgende formel:

Antall hendelser definert som et mål / antall besøk

Hva kan et mål være?

Et mål bør være en eller flere handlinger på nettstedet du mener gir deg verdi. Noen eksempler:

  • Kjøp
  • Henvendelser (skjemaer, e-postklikk og telefonklikk)
  • Bestillinger/forespørsler
  • Møtebooking
  • Registeringer (nyhetsbrev, kundeklubb, ønskeliste etc.)
  • Nedlastinger
    etc.

Sett gjerne opp flere mål. Klassifiser målene som primærmål og sekundær.

Hva er en god konverteringsgrad?

Det er et vanskelig spørsmål å svare på. Det kan variere veldig. Mitt beste tips er at du begynner å måle og følger utviklingen av konverteringsgraden tett (eks. mnd for mnd). På den måten ser du om aktivitetene eller endringene du iverksetter fører til bedring.

Gi målene en kroneverdi

Klarer du å sette en kroneverdi på hvert mål har du kommet langt.

Det enkleste er å måle kroneverdi på et faktisk kjøp – verdien på handlekurven er allerede gitt.

Det kan være vanskeligere å sette en kronerverdi på andre mål, men det er anbefalt å gjøre det. Kroneverdien trenger ikke være 100% korrekt. Vi mener at en ca. verdi er bedre enn ingen verdi.

Dersom du setter en ca. verdi muliggjør du å lettere måle effekt sett opp mot kostnad. Du kan se noen eksempler her.

Husk å sette opp sporingen riktig

Det er viktig at du verifiserer sporingen av målene som blir satt opp. Det er (dessverre) mange måter å sette opp sporing på.

Sørg for at det settes opp riktig og at du unngår «dobbel-» og overrapportering. Dersom du gir målene en kroneverdi kan du legge inn dette i sporingskoden.

Presis rapportering med Easyweb appen

For å følge konverteringsgraden har vi utviklet et gratisverktøy for våre kunder. Med Easyweb appen kan du enkelt følge hvordan nettstedet og/eller markedsføringen din presterer. Vi har satt sammen flere verktøy for å gi deg et presist og overordnet bilde av nettstedets performance. Les mer her.