Easyweb AS X
Skrevet av:
Robert Johansen
Anslått lesetid:
ca. 1 minutt

Feilmeldinger ved e-postutsendelser fra nettsiden?

Hva betyr egentlig feilmeldingene du kan motta når kunder f.eks legger nye ordre eller sender inn en forespørsel?

Med hjelp av ekstern mail-server-tjeneste, kartlegger vi hvilke e-poster som blir blokkert – slik at det kan følges opp ved behov.

Når en epost som sendes gir en tilbakemelding om bounce, indikerer dette på at eposten ikke ble levert.

Hard bounce

Feilmeldingen: Hard bounce betyr at eposten ble avvist. Grunner til at eposten ble avvist:

  • Eposten er ikke gylding
  • Eposten finnes ikke

Soft bounce

Feilmeldingen: Soft bounce betyr at eposten ble levert, men ble ikke mottatt av deres epostserver. Dette kan grunnes til:

  • Mottakers innboks var full
  • Serveren er nede
  • Meldingen var for stor for mottakerens inboks

Om du opplever bounces på henvendelser og eller ordre, kan det være et tips å benytte en av de andre oppgitte detaljene for å komme i kontakt med kunde (for eksempel telefonnummer).

Dersom kunden har tastet feil e-post kan denne i mange tilfeller korrigeres, eller dere kan bli enige om alternativ løsning over telefon.

Kan man unngå dette?

Dersom du til stadighet opplever at kundene dine skriver feil e-post kan det være et alternativ å legge til et bekreftelses-felt, altså at kunden må bekrefte e-posten ved å skrive den inn 2 ganger. Merk deg at dette alternativet kan gi en dårligere konvertering da det legges til enda et felt å fylle ut.

Nyhetsbrev

Om det mottas mye meldinger om bounce ved utsendelse av nyhetsbrev vil jeg foreslå følgende:

Lag en bekreftelse sendt per e-post for kundene som melder seg på nyhetsbrevet. Også kalt en «Double opt-in». Ved å sette opp en slik bekreftelse vil du få kunder som ønsker å motta nyhetsbrev og adressene er riktige!